Версия для слабовидящих

Сестринское дело. 2-й этап: практические навыки. 19.07.2019

№ п/п

Ф.И.О.

Решение

1.

Абдулмеджидова Цибац Магомедрасуловна

Сдано

2.

Алишихова Зульфия Исаевна

Сдано

3.

Багандалиева Разият Хизбулаевна

Сдано

4.

Багомедова Патимат Зайнулиновна

Сдано

5.

Балыдин Даниил Андреевич

Сдано

6.

Бондарева Надежда Владимировна

Сдано

7.

Брусенцова Яна Андреевна

Сдано

8.

Гамзатова Хадижат Аббасовна

Сдано

9.

Гожая Любовь Викторовна

Сдано

10.

Гусева Кристина Сергеевна

Сдано

11.

Елецкая Татьяна Александровна

Сдано

12.

Еськова Лариса Юрьевна

Сдано

13.

Казьмина Елизавета Александровна

Сдано

14.

Кальченко Валентина Геннадьевна

Сдано

15.

Карелина Эвелина Виниаминовна

Сдано

16.

Карнаухов Станислав Иванович

Сдано

17.

Кирпиченко Ольга Викторовна

Сдано

18.

Киселева Лилия Олеговна

Сдано

19.

Койлубаева Залина Расульевна

Сдано

20.

Коломойцова Дарья Андреевна

Сдано

21.

Ланина Екатерина Евгеньевна

Сдано

22.

Лебедкова Карина Николаевна

Сдано

23.

Лукьянцева Полина Викторовна

Сдано

24.

Мальсагова Лида Темуровна

Сдано

25.

Меснянкина Валерия Романовна

Сдано

26.

Мироненко Оксана Владимировна

Сдано

27.

Носенко Елена Викторовна

Сдано

28.

Пашаева Саният Абдулкеримовна

Сдано

29.

Подколзина Марина Геннадьевна

Сдано

30.

Попова Зарема Хусиновна

Сдано

31.

Порублева Оксана Михайловна

Сдано

32.

Пчеленцова Анна Андреевна

Сдано

33.

Самолюк Кристина Николаевна

Сдано

34.

Скукина Татьяна Витальевна

Сдано

35.

Соколова Оксана Александровна

Сдано

36.

Солдатенко Ксения Сергеевна

Сдано

37.

Фатнева Карина Сергеевна

Сдано

38.

Федорова Валерия Александровна

Сдано

39.

Черномордова Елена Юрьевна

Сдано

40.

Шевякина Анастасия Юрьевна

Сдано

41.

Шерефитдинова Лиана Вадимовна

Сдано

42.

Яблоновская Екатерина Михайловна

Сдано

43.

Алишейхова Муминат Рустамовна

Не сдано

44.

Бережная Ирина Петровна

Не сдано

Сестринское дело. 2-й этап: практические навыки. 18.07.2019

№ п/п

Ф.И.О.

Решение

1.

Кузьмина Инна Александровна

Сдано

2.

Макарова Алина Викторовна

Сдано

3.

Макарова Наталья Геннадьевна

Сдано

4.

Маликова Роза Агдановна

Сдано

5.

Мануйлова Ирина Алексеевна

Сдано

6.

Матвеева Людмила Николаевна

Сдано

7.

Махмутова Радмила Мавлембердиевна

Сдано

8.

Москвитина Вера Николаевна

Сдано

9.

Муртузалиева Валентина Муртузалиевна

Сдано

10.

Омарова Изумруд Умалатовна

Сдано

11.

Охремчук Екатерина Андреевна

Сдано

12.

Пасечник Татьяна Михайловна

Сдано

13.

Перекрестова Ангелина Сергеевна

Сдано

14.

Попова Екатерина Витальевна

Сдано

15.

Приступа Валентина Евгеньевна

Сдано

16.

Расько Юлия Юрьевна

Сдано

17.

Романова Дарья Сергеевна

Сдано

18.

Савкатова Сурия Расуловна

Сдано

19.

Садыкова Анна Анатольевна

Сдано

20.

Салеева Ева Рафиковна

Сдано

21.

Самодурова Анастасия Ивановна

Сдано

22.

Самохина Юлия Сергеевна

Сдано

23.

Седова Юлия Николаевна

Сдано

24.

Серебряникова Марина Юрьевна

Сдано

25.

Серяк Юлия Владимировна

Сдано

26.

Скоробогатых Александр Леонидович

Сдано

27.

Сопельняк Наталья Анатольевна

Сдано

28.

Татаринцева Майя Сергеевна

Сдано

29.

Тютин Даниил Сергеевич

Сдано

30.

Халайцидис Георгий Евстафьевич

Сдано

31.

Хмелевская Инна Алексеевна

Сдано

32.

Чернышова Юлия Юрьевна

Сдано

33.

Шаройко Елена Сергеевна

Сдано

34.

Шаталов Виталий Викторович

Сдано

35.

Швырева Елена Анатольевна

Сдано

36.

Юлина Ольга Николаевна

Сдано

37.

Ягина Светлана Евгеньевна

Сдано

Фармация. 2-й этап: практические навыки. 18.07.2019

№ п/п

Ф.И.О.

Решение

1.

Азаренко Виктория Викторовна

Сдано

2.

Айбазова Анжелика Артуровна

Сдано

3.

Антонян Карина Августиновна

Сдано

4.

Бабаджанян Гаяне Самсоновна

Сдано

5.

Байбекова Зухра Насыровна

Сдано

6.

Березуцкая Инна Анатольевна

Сдано

7.

Буравицкий Борис Борисович

Сдано

8.

Бухалдаева Мария Юрьевна

Сдано

9.

Гапонов Никита Юрьевич

Сдано

10.

Джанкезова Лейла Расуловна

Сдано

11.

Долгатова Заира Арслановна

Сдано

12.

Думенко Елена Владимировна

Сдано

13.

Емельянова Виктория Викторовна

Сдано

14.

Легашова Яна Дмитриевна

Сдано

15.

Лиджиева Евгения Мингтеновна

Сдано

16.

Логвиненко Анна Ивановна

Сдано

17.

Миндеева Александра Джабмаевна

Сдано

18.

Мятина Виктория Александровна

Сдано

19.

Неверова Екатерина Сергеевна

Сдано

20.

Сень Елена Васильевна

Сдано

21.

Супрунюк Марина Викторовна

Сдано

22.

Сушкова Алина Владимировна

Сдано

23.

Сысоева Анастасия Николаевна

Сдано

24.

Темирбулатов Рашид Хусейнович

Сдано

25.

Трофимова Алина Андреевна

Сдано

26.

Хайчиева Занда Анатольевна

Сдано

27.

Хатуева Макка Ибрагимовна

Сдано

28.

Цапкова Светлана Владимировна

Сдано

29.

Чижова Екатерина Валерьевна

Сдано

30.

Чомаева Мариям Заурбековна

Сдано

31.

Чугункина Саглара Юрьевна

Сдано

32.

Швабская Ольга Александровна

Сдано

33.

Шеина Кристина Владимировна

Сдано

34.

Элесханова Азиза Арсламбековна

Сдано

Сестринское дело. 2-й этап: практические навыки. 17.07.2019

№ п/п

Ф.И.О.

Решение

1.

Абдуллаева Яна Ивановна

Сдано

2.

Аванесян Нонна Эдуардовна

Сдано

3.

Аганова Нина Сергеевна

Сдано

4.

Алибекова Райганат Абдухаликовна

Сдано

5.

Анисимова Елена Александровна

Сдано

6.

Антипова Елизавета Владимировна

Сдано

7.

Апаршева Алена Леонидовна

Сдано

8.

Асланова Зарема Аслановна

Сдано

9.

Бабичева Татьяна Ивановна

Сдано

10.

Бакшаева Виктория Александровна

Сдано

11.

Балакший Оксана Сергеевна

Сдано

12.

Бережная Ирина Викторовна

Сдано

13.

Брыкалова Елена Алексеевна

Сдано

14.

Бутакова Анастасия Григорьевна

Сдано

15.

Валиева Алина Абесаломовна

Сдано

16.

Васильев Алексей Анатольевич

Сдано

17.

Гаджиисмаилова Саида Абдулгаджиевна

Сдано

18.

Газарян Анастасия Александровна

Сдано

19.

Герасимова Мария Петровна

Сдано

20.

Гожая Варвара Викторовна

Сдано

21.

Головко Анна Юрьевна

Сдано

22.

Григоренко Алена Сергеевна

Сдано

23.

Гричановская Александра Владимировна

Сдано

24.

Дановская Валерия Вячеславовна

Сдано

25.

Денисенко Александра Ниловна

Сдано

26.

Дикарева Анастасия Алексеевна

Сдано

27.

Загирова Кристина Магарамовна

Сдано

28.

Заречанская Елена Владимировна

Сдано

29.

Затонская Ольга Михайловна

Сдано

30.

Ибрагимова Эльмира Бигалиевна

Сдано

31.

Ильинова Ирина Геннадьевна

Сдано

32.

Ифантиди Светлана Викторовна

Сдано

33.

Каменева Анна Валерьевна

Сдано

34.

Картушина Диана Романовна

Сдано

35.

Коняхина Оксана Викторовна

Сдано

36.

Костянская Анна Александровна

Сдано

37.

Крылова Антонина Анатольевна

Сдано

38.

Сухарева Ирина Геннадьевна

Сдано

39.

Алишейхова Муминат Рустамовна

Не сдано

Пересдача 19.07.2019 

40.

Бережная Ирина Петровна

Не сдано

Пересдача 19.07.2019 

41.

Гамзатова Хадижат Аббасовна

Не сдано

Пересдача 19.07.2019 

Фармация. 2-й этап: практические навыки. 17.07.2019

№ п/п

Ф.И.О.

Решение

1.

Горяева Анастасия Юрьевна

Сдано

2.

Григорян Регина Рафаэловна

Сдано

3.

Дадаян Гаянэ Гариковна

Сдано

4.

Долгопятова Ольга Александровна

Сдано

5.

Еремян Изольда Захариевна

Сдано

6.

Ерохина Наталья Владимировна

Сдано

7.

Ерошенко Мила Юрьевна

Сдано

8.

Золотухина Валерия Владимировна

Сдано

9.

Квашина Татьяна Александровна

Сдано

10.

Кикеева Данара Леонидовна

Сдано

11.

Князева Наталья Федоровна

Сдано

12.

Коваленко Александра Александровна

Сдано

13.

Кожина Елена Николаевна

Сдано

14.

Козьменко Надежда Викторовна

Сдано

15.

Кононова Дарья Владимировна

Сдано

16.

Косова Анна Александровна

Сдано

17.

Крючихина Александра Сергеевна

Сдано

18.

Кузема Юлия Владимировна

Сдано

19.

Лаврентьева Екатерина Сергеевна

Сдано

20.

Ломанцева Екатерина Владимировна

Сдано

21.

Магомедова Луиза Камиловна

Сдано

22.

Мадаев Джамбулат Джунаидович

Сдано

23.

Мальцева Виктория Андреевна

Сдано

24.

Манжиева Оксана Бейсовна

Сдано

25.

Маркарян Рузанна Сейрановна

Сдано

26.

Мениязова Ульбике Батирмурзаевна

Сдано

27.

Мушаева Лидия Николаевна

Сдано

28.

Облачевская Елена Викторовна

Сдано

29.

Оганесян Лидия Вирабовна

Сдано

30.

Орлова Любовь Сергеевна

Сдано

31.

Петросян Ромела Ашотовна

Сдано

32.

Пилосян Кристина Мергеловна

Сдано

33.

Рамазанова Алина Самигуллаевна

Сдано

34.

Ржевская Алена Валентиновна

Сдано

35.

Рослякова Ирина Викторовна

Сдано

36.

Руденко Байрта Николаевна

Сдано

37.

Руденко Лидия Олеговна

Сдано

38.

Рыбалко Ирина Александровна

Сдано

39.

Самарина Светлана Васильевна

Сдано

40.

Санчирова Надежда Борисовна

Сдано

41.

Сардарян Нелли Семеновна

Сдано

42.

Сергиенко Яна Александровна

Сдано

43.

Сойма Ирина Александровна

Сдано

44.

Соколянская Анастасия Александровна

Сдано

45.

Тимошина Ольга Юрьевна

Сдано

46.

Тихонова Диана Юрьевна

Сдано

47.

Тохчукова Таиса Хусейновна

Сдано

48.

Трушина Анастасия Ивановна

Сдано

49.

Хубиева Залина Аликовна

Сдано

50.

Хубиева Мариям Асланбиевна

Сдано

51.

Чапурина Елена Юрьевна

Сдано

52.

Чернышова Марина Алексеевна

Сдано

53.

Черняева Татьяна Сергеевна

Сдано

54.

Шабанова Наталья Александровна

Сдано

55.

Шаламова Галина Андреевна

Сдано

56.

Шидакова Марина Хызырова

Сдано

57.

Шишкова Светлана Александровна

Сдано

58.

Эм Валерий Юрьевич

Сдано

59.

Юхно Галина Николаевна

Сдано

60.

Шашикян Маргарита Мхитаровна

Не сдано

Пересдача 19.07.2019 

Лабораторная диагностика. 2-й этап: практические навыки. 17.07.2019

№ п/п

Ф.И.О.

Решение

1.

Адыя Сайзана Севээновна

Сдано

2.

Берлина Надежда Сергеевна

Сдано

3.

Ворона Марина Сергеевна

Сдано

4.

Губская Анастасия Николаевна

Сдано

5.

Колодина Марина Васильевна

Сдано

6.

Хамирзаева Наида Абдулхаликовна

Сдано

Акушерское дело. 2-й этап: практические навыки. 16.07.2019

№ п/п

Ф.И.О.

Решение

1.

Алиева Наргиз Мурадовна

Сдано

2.

Анджеловски София Младеновна

Сдано

3.

Бачукина Валерия Ивановна

Сдано

4.

Вехова Елена Геннадьевна

Сдано

5.

Гаджижалилова Ирина Гаджижалиловна

Сдано

6.

Гайсунова Рукият Магомедовна

Сдано

7.

Динмухамбетова Яна Ринатовна

Сдано

8.

Калякина Ангелина Александровна

Сдано

9.

Киреева Виктория Николаевна

Сдано

10.

Кириченко Татьяна Дмитриевна

Сдано

11.

Курбанова Муслимат Джамалитдиновна

Сдано

12.

Магомедова Айшат Магомедовна

Сдано

13.

Осиянова Любовь Сергеевна

Сдано

14.

Пирмагомедова Перзиман Тажутдиновна

Сдано

15.

Ракова Наталья Сергеевна

Сдано

16.

Рябуха Кристина Юрьевна

Сдано

17.

Саркисян Эмма Рудиковна

Сдано

18.

Стрельцова Алина Сергеевна

Сдано

19.

Ткач Алла Сергеевна

Сдано

20.

Фирсова Юлия Дмитриевна

Сдано

21.

Цыркова Яна Васильевна

Сдано

22.

Швыдкова Светлана Александровна

Сдано

23.

Эзболатова Асиль Арсланбековна

Сдано

24.

Юнусова Зайнаб Шамилевна

Сдано

Фармация. 2-й этап: практические навыки. 16.07.2019

№ п/п

Ф.И.О.

Решение

1.

Агаева Сюльгюжат Зубаиловна

Сдано

2.

Айбазова Зулий Шакмановна

Сдано

3.

Аксененко Светлана Викторовна

Сдано

4.

Алиев Халил Камалович

Сдано

5.

Алиева Райила Илмдоровна

Сдано

6.

Алтунян Сабрина Артуровна

Сдано

7.

Андронова Дарья Александровна

Сдано

8.

Апаназиди Елена Станиславовна

Сдано

9.

Бабаян Лаура Араиковна

Сдано

10.

Багдасарова София Дмитриевна

Сдано

11.

Бадушева Булгун Юрьевна

Сдано

12.

Байрамукова Аминат Ниязбиевна

Сдано

13.

Байрамукова Радимхан Магометовна

Сдано

14.

Баранова Евгения Юрьевна

Сдано

15.

Барсегян Анна Григорьевна

Сдано

16.

Барсегян Лаура Арменовна

Сдано

17.

Близнюк Эльвира Адамовна

Сдано

18.

Бочарникова Алина Михайловна

Сдано

19.

Вдовыдченко Надежда Петровна

Сдано

20.

Витюк Юлия Александровна

Сдано

21.

Владимирова Анжела Алексеевна

Сдано

22.

Волобуева Валерия Романовна

Сдано

23.

Гасанова Алина Надиршаховна

Сдано

24.

Герасименко Екатерина Юрьевна

Сдано

25.

Голубко Наталья Алексеевна

Сдано

26.

Горетова Евгения Александровна

Сдано

27.

Горюнова Виктория Алексеевна

Сдано

28.

Джанибекова Зульфия Курманбиевна

Сдано

29.

Джемакулова Луиза Рашидовна

Сдано

30.

Донских Екатерина Юрьевна

Сдано

31.

Евсеева Светлана Владимировна

Сдано

32.

Жукова Ольга Алексеевна

Сдано

33.

Золотухина Елена Николаевна

Сдано

34.

Зуева Лариса Викторовна

Сдано

35.

Зуева Татьяна Владимировна

Сдано

36.

Идрисова Фикрия Памировна

Сдано

37.

Капитонова Серафима Сергеевна

Сдано

38.

Каппушева Мариям Исмагиловна

Сдано

39.

Карасова Фатима Халиловна

Сдано

40.

Касьминова Анжела Александровна

Сдано

41.

Кельбиханова Медина Хейберовна

Сдано

42.

Кокшеева Адия Алимжановна

Сдано

43.

Королёва Элла Петровна

Сдано

44.

Ледяева Виктория Алексеевна

Сдано

45.

Лиджи-Горяева Айса Сергеевна

Сдано

46.

Литвинова Ксения Петровна

Сдано

47.

Ломинога Ольга Васильевна

Сдано

48.

Луцева Инна Александровна

Сдано

49.

Макарян Сильва Юрьевна

Сдано

50.

Мамедова Фирдас Хасановна

Сдано

51.

Мамедова Эльнара Камаловна

Сдано

52.

Мартыненко Галина Владимировна

Сдано

53.

Матаева Хаишат Каншобиевна

Сдано

54.

Мирошникова Маргарита Сергеевна

Сдано

55.

Мишкович Ольга Николаевна

Сдано

56.

Мутляева Евгения Викторовна

Сдано

57.

Осипян Кристина Владимировна

Сдано

58.

Остапова Екатерина Андреевна

Сдано

59.

Пархоменко Инна Александровна

Сдано

60.

Саакян Лусинэ Араевна

Сдано

Стоматология ортопедическая. 2-й этап: практические навыки. 16.07.2019

№ п/п

Ф.И.О.

Решение

1.

Баширов Хамзат Мамедович

Сдано

2.

Бехтурдыева Залина Маратовна

Сдано

3.

Борлаков Халит Магометович

Сдано

4.

Джейранов Анастас Бениаминович

Сдано

5.

Джульпаев Умар Мажидович

Сдано

6.

Магомадов Дауд Исраилович

Сдано

7.

Смирнов Григорий Иванович

Сдано

Лечебное дело. 2-й этап: практические навыки. 15.07.2019

№ п/п

Ф.И.О.

Решение

1.

Абакаров Загир Камалутдинович

Сдано

2.

Аносова Виктория Эдуардовна

Сдано

3.

Ахмедов Микаил Исроилович

Сдано

4.

Боброва Юлия Султановна

Сдано

5.

Вздыхалко Евгений Александрович

Сдано

6.

Даудова Шахризат Абдулаевна

Сдано

7.

Ирисханова Залина Гаджиевна

Сдано

8.

Ковяшников Андрей Николаевич

Сдано

9.

Конищева Ксения Александровна

Сдано

10.

Кузьменко Дарья Владимировна

Сдано

11.

Кулакова Виолетта Сергеевна

Сдано

12.

Кулушев Айтуган Ильясович

Сдано

13.

Литвиенко Антон Владимирович

Сдано

14.

Мамурова Сайлав Эрадильевна

Сдано

15.

Моллачиев Тимур Айдынович

Сдано

16.

Рзянина Кристина Сергеевна

Сдано

17.

Ручкина Анастасия Алексеевна

Сдано

18.

Скляров Анатолий Александрович

Сдано

19.

Сыроваткина Мария Евгеньевна

Сдано

20.

Ташлыкова Анастасия Александровна

Сдано

21.

Третьякова Анастасия Сергеевна

Сдано

22.

Чупахин Андрей Юрьевич

Сдано

Акушерское дело. 2-й этап: практические навыки. 15.07.2019

№ п/п

Ф.И.О.

Решение

1.

Аджикеримова Саида Кайрадиновна

Сдано

2.

Величко Дарья Сергеевна

Сдано

3.

Ворсина Виктория Алексеевна

Сдано

4.

Гаджибекова Эльвира Арифовна

Сдано

5.

Гарамова Алина Витальевна

Сдано

6.

Джаббарова Аннабет Бахадуровна

Сдано

7.

Долбина Нина Олеговна

Сдано

8.

Евко Виктория Викторовна

Сдано

9.

Енина Людмила Сергеевна

Сдано

10.

Жирнова Наталья Александровна

Сдано

11.

Зиновьева Татьяна Александровна

Сдано

12.

Золатарёва Олеся Владимировна

Сдано

13.

Ибрагимова Лейла Шамсадин Кызы

Сдано

14.

Ильинова Елена Анатольевна

Сдано

15.

Колесникова Анастасия Александровна

Сдано

16.

Кочкарова Лилия Умаровна

Сдано

17.

Кутепов Юрий Викторович

Сдано

18.

Ледовская Надежда Сергеевна

Сдано

19.

Маликова Диана Алексеевна

Сдано

20.

Марданян Регина Паркевовна

Сдано

21.

Ниязова Альбина Халисовна

Сдано

22.

Османова Хамис Османовна

Сдано

23.

Осташкова Анастасия Павловна

Сдано

24.

Роженко Ирина Геннадьевна

Сдано

25.

Рыбалко Наталья Владимировна

Сдано

Стоматология ортопедическая. 2-й этап: практические навыки. 15.07.2019

№ п/п

Ф.И.О.

Решение

1.

Алиева Хаяла Шахмар Кызы

Сдано

2.

Бабаян Артак Вячеславович

Сдано

3.

Бекух Суанда Аскеровна

Сдано

4.

Гулян Самвел Артурович

Сдано

5.

Дудаев Асхаб Исаевич

Сдано

6.

Жердев Дмитрий Сергеевич

Сдано

7.

Ибрагимов Шамиль Абдулаевич

Сдано

8.

Иголкина Екатерина Алексеевна

Сдано

9.

Козлов Алексей Анатольевич

Сдано

10.

Малхасян Эмиль Тигранович

Сдано

11.

Музаев Юсуп Шомсудиевич

Сдано

12.

Мусаитов Адам Зайндиевич

Сдано

13.

Папикян Аршак Армени

Сдано

14.

Смолина Мария Вячеславовна

Сдано

15.

Телиева Лилия Анатольевна

Сдано

16.

Хачатрян Армен Ашхарикович

Сдано

17.

Шинкарев Евгений Сергеевич

Сдано

18.

Шихмурадов Ярахмед Зубарович

Сдано

19.

Шкодрина Анастасия Витальевна

Сдано

20.

Юнанидзе Юхан Борисович

Сдано

 

Фармация. Тестирование. Пересдача №2

№ п/п

Ф.И.О.

Решение

1.

Азаренко Виктория Викторовна

Сдано

2.

Айбазова Анжелика Артуровна

Сдано

3.

Антонян Карина Августиновна

Сдано

4.

Бабаджанян Гаяне Самсоновна

Сдано

5.

Байбекова Зухра Насыровна

Сдано

6.

Березуцкая Инна Аатольевна

Сдано

7.

Буравицкий Борис Борисович

Сдано

8.

Бухалдаева Мария Юрьевна

Сдано

9.

Гапонов Никита Юрьевич

Сдано

10.

Джанкезова Лейла Расуловна

Сдано

11.

Долгатова Заира Арслановна

Сдано

12.

Думенко Елена Владимировна

Сдано

13.

Емельянова Виктория Викторовна

Сдано

14.

Легашова Яна Дмитриевна

Сдано

15.

Лиджиева Евгения Мингтеновна

Сдано

16.

Логвиненко Анна Ивановна

Сдано

17.

Миндеева Александра Джабмаевна

Сдано

18.

Мятина Виктория Александровна

Сдано

19.

Неверова Екатерина Сергеевна

Сдано

20.

Сень Елена Васильевна

Сдано

21.

Сысоева Анастасия Николаевна

Сдано

22.

Темирбулатов Рашид Хусейнович

Сдано

23.

Трофимова Алина Андреевна

Сдано

24.

Хатуева Макка Ибрагимовна

Сдано

25.

Чомаева Мариям Заурбековна

Сдано

26.

Куцко Юлия Алексеевна

Не сдано

27.

Койчуева Лейла Хусеевна

Не сдано

28.

Айдарукова Милана Казимовна

Не сдано

29.

Алиева Саида Магомедкамилевна

Не сдано

30.

Русскова Екатерина Сергеевна

Не сдано

31.

Кабардаева Фарида Муратовна

Не сдано

32.

Саадуллаева Сабият Магомедовна

Не сдано

33.

Буцанова Светлана Владимировна

Не сдано

34.

Борискова Татьяна Александровна

Не сдано

35.

Джуган Наталья Александровна

Не сдано

36.

Ашуров Турал Махирович

Не сдано

37.

Багирян Сюзанна Санасаровна

Не сдано

38.

Вахненко Анастасия Николаевна

Не сдано

39.

Погосян Мария Юрьевна

Не сдано

40.

Попова Изабелла Эдуардовна

Не сдано

41.

Дудкина Светлана Сергеевна

Не сдано

42.

Чистякова Виктория Александровна

Не сдано

43.

Лобанова Елена Сергеевна

Не сдано

44.

Бадалян Зарвард Арташовна

Не сдано

45.

Балозян Юлия Васильевна

Не сдано

46.

Оникиец Анастасия Михайловна

Не сдано

47.

Сипалова Инна Александровна

Не сдано

48.

Рыбалкина Галина Александровна

Не сдано

49.

Байчорова Алимат Хасановна

Не сдано

50.

Хубиева Лаурита Солтанбиевна

Не сдано

51.

Делимханова Залина Сайд- Хасановна

Не сдано

52.

Груздева Екатерина Сергеевна

Не сдано

53.

Шабанова Ольга Вячеславовна

Не сдано

54.

Чамсадинова Анисат Магомедрасуловна

Не сдано

55.

Погодаева Елена Юрьевна

Не сдано

56.

Волошина Алена Павловна

Не сдано

Стоматология ортопедическая. Тестирование. Пересдача №2

№ п/п

Ф.И.О.

Решение

1.

Баширов Хамзат Мамедович

Сдано

2.

Бехтурдыева Залина Маратовна

Сдано

3.

Борлаков Халит Магометович

Сдано

4.

Джейранов Анастас Бениаминович

Сдано

5.

Джульпаев Умар Мажидович

Сдано

6.

Магомадов Дауд Исраилович

Сдано

7.

Смирнов Григорий Иванович

Сдано

8.

Туркав Рашид Казбекович

Не сдано

9.

Алисултанов Рашид Гусенович

Не сдано

10.

Шахведов Бахтияр Шахбалаевич

Не сдано

11.

Ковалева Валерия Владимировна

Не сдано

12.

Бутенко Инна Сергеевна

Не сдано

13.

Аванесян Валерий Ваганович

Не сдано

14.

Джабаев Турпал-Али Хасайнович

Не сдано

15.

Тодорова Алина Сергеевна

Не сдано

16.

Каяев Расул Рамазанович

Не сдано

17.

Амшоков Азамат Альбертович

Не сдано

18.

Периханян Валерий Артурович

Не сдано

19.

Расулов Ресул Русланович

Не сдано

20.

Саакян Арсен Акопович

Не сдано

21.

Божко Анастасия Михайловна

Не сдано

22.

Уткина Мария Павловна

Не сдано

23.

Каримов Абдулкарим Магомедович

Не сдано

24.

Графский Максим Евгеньевич

Не сдано

25.

Гарибян Армен Владимирович

Не сдано

26.

Мурзин Егор Геннадьевич

Не сдано

27.

Закирова Эльвира Ильдаровна

Не сдано

28.

Онищенко Даниил Юрьевич

Не сдано

Акушерское дело. Тестирование. Пересдача №2

№ п/п

Ф.И.О.

Решение

1.

Гаджижалилова Ирина Гаджижалиловна

Сдано

2.

Калякина Ангелина Александровна

Сдано

3.

Пирмагомедова Перзиман Тажутдиновна

Сдано

4.

Рябуха Кристина Юрьевна

Сдано

5.

Саркисян Эмма Рудиковна

Сдано

6.

Стрельцова Алина Сергеевна

Сдано

7.

Ткач Алла Сергеевна

Сдано

8.

Эзболатова Асиль Арсланбековна

Сдано

9.

Юсупова Карина Вахаевна

Не сдано

10.

Гильманова Лейла Собировна

Не сдано

11.

Вейде Виктория Владимировна

Не сдано

12.

Тавакалова Илона Даниэлевна

Не сдано

13.

Бабина Валерия Андреевна

Не сдано

14.

Штанова Валерия Антоновна

Не сдано

15.

Мирзаалиева Аминат Ризвановна

Не сдано

16.

Мещерякова Ксения Игоревна

Не сдано

17.

Сидорова Каролина Геннадьевна

Не сдано

Сестринское дело. Тестирование. Пересдача №2

№ п/п

Ф.И.О.

Решение

1.

Абдулмеджидова Цибац Магомедрасуловна

Сдано

2.

Алишихова Зульфия Исаевна

Сдано

3.

Багандалиева Разият Хизбулаевна

Сдано

4.

Багомедова Патимат Зайнулиновна

Сдано

5.

Балыдин Даниил Андреевич

Сдано

6.

Бондарева Надежда Владимировна

Сдано

7.

Гусева Кристина Сергеевна

Сдано

8.

Еськова Лариса Юрьевна

Сдано

9.

Казьмина Елизавета Александровна

Сдано

10.

Кальченко Валентина Геннадьевна

Сдано

11.

Карнаухов Станислав Иванович

Сдано

12.

Киселева Лилия Олеговна

Сдано

13.

Коломойцова Дарья Андреевна

Сдано

14.

Ланина Екатерина Евгеньевна

Сдано

15.

Лукьянцева Полина Викторовна

Сдано

16.

Мальсагова Лида Темуровна

Сдано

17.

Меснянкина Валерия Романовна

Сдано

18.

Пашаева Саният Абдулкеримовна

Сдано

19.

Попова Зарема Хусиновна

Сдано

20.

Самолюк Кристина Николаевна

Сдано

21.

Фатнева Карина Сергеевна

Сдано

22.

Федорова Валерия Александровна

Сдано

23.

Шевякина Анастасия Юрьевна

Сдано

24.

Шерефитдинова Лиана Вадимовна

Сдано

25.

Яблоновская Екатерина Михайловна

Сдано

26.

Новикова Дарья Владимировна

Не сдано

27.

Петракова Елена Викторовна

Не сдано

28.

Гисцева Светлана Александровна

Не сдано

29.

Келишов Камил Шахбазович

Не сдано

30.

Мухамедова Алина Бектимировна

Не сдано

31.

Брежнева Марина Александровна

Не сдано

32.

Бондаренко Анна Владимировна

Не сдано

33.

Пономарева Евгения Ивановна

Не сдано

34.

Гринько Виталий Павлович

Не сдано

35.

Гордечук Марина Александровна

Не сдано

36.

Куськов Игорь Сергеевич

Не сдано

37.

Бахмудова Зухра Шариповна

Не сдано

38.

Абдулаева Асият Абдулаевна

Не сдано

39.

Ковтун Алёна Викторовна

Не сдано

40.

Коломийцева Екатерина Владимировна

Не сдано

41.

Аксенич Любовь Владимировна

Не сдано

42.

Рузмиткина Лилия Анатольевна

Не сдано

43.

Пурисова Екатрина Васильевна

Не сдано

44.

Касторная Елизавета Андреевна

Не сдано

45.

Анциборова Анастасия Владимировна

Не сдано

46.

Сальникова Анна Викторовна

Не сдано

47.

Краснова Олеся Александровна

Не сдано

48.

Дерипаско Юлия Вячеславовна

Не сдано

49.

Нестеренко Людмила Викторовна

Не сдано

50.

Воронько Ирина Андреевна

Не сдано

51.

Арсельгова Макка Салмановна

Не сдано

52.

Мазурина Алина Александровна

Не сдано

53.

Прудкова Наталья Александровна

Не сдано

54.

Долбня Екатерина Сергеевна

Не сдано

55.

Мальцева Дарья Алексеевна

Не сдано

56.

Юсупова Несипхан Шихмердановна

Не сдано

 

Акушерское дело. Тестирование. Пересдача №2

№ п/п

Ф.И.О.

Решение

1.

Гаджижалилова Ирина Гаджижалиловна

Сдано

2.

Калякина Ангелина Александровна

Сдано

3.

Пирмагомедова Перзиман Тажутдиновна

Сдано

4.

Рябуха Кристина Юрьевна

Сдано

5.

Саркисян Эмма Рудиковна

Сдано

6.

Стрельцова Алина Сергеевна

Сдано

7.

Ткач Алла Сергеевна

Сдано

8.

Эзболатова Асиль Арсланбековна

Сдано

9.

Юсупова Карина Вахаевна

Не сдано

10.

Гильманова Лейла Собировна

Не сдано

11.

Вейде Виктория Владимировна

Не сдано

12.

Тавакалова Илона Даниэлевна

Не сдано

13.

Бабина Валерия Андреевна

Не сдано

14.

Штанова Валерия Антоновна

Не сдано

15.

Мирзаалиева Аминат Ризвановна

Не сдано

16.

Мещерякова Ксения Игоревна

Не сдано

17.

Сидорова Каролина Геннадьевна

Не сдано

 

Фармация. Тестирование. Пересдача №1

№ п/п

Ф.И.О.

Решение

1.

Айбазова Зулий Шакмановна

Сдано

2.

Аксененко Светлана Викторовна

Сдано

3.

Алиев Халил Камалович

Сдано

4.

Алиева Райила Илмдоровна

Сдано

5.

Апаназиди Елена Станиславовна

Сдано

6.

Бадушева Булгун Юрьевна

Сдано

7.

Байрамукова Радимхан Магометовна

Сдано

8.

Вдовыдченко Надежда Петровна

Сдано

9.

Волобуева Валерия Романовна

Сдано

10.

Гасанова Алина Надиршаховна

Сдано

11.

Горяева Анастасия Юрьевна

Сдано

12.

Григорян Регина Рафаэловна

Сдано

13.

Дадаян Гаянэ Гариковна

Сдано

14.

Долгопятова Ольга Александровна

Сдано

15.

Еремян Изольда Захариевна

Сдано

16.

Ерохина Наталья Владимировна

Сдано

17.

Ерошенко Мила Юрьевна

Сдано

18.

Золотухина Валерия Владимировна

Сдано

19.

Квашина Татьяна Александровна

Сдано

20.

Кикеева Данара Леонидовна

Сдано

21.

Князева Наталья Федоровна

Сдано

22.

Коваленко Александра Александровна

Сдано

23.

Кожина Елена Николаевна

Сдано

24.

Козьменко Надежда Викторовна

Сдано

25.

Кононова Дарья Владимировна

Сдано

26.

Косова Анна Александровна

Сдано

27.

Крючихина Александра Сергеевна

Сдано

28.

Кузема Юлия Владимировна

Сдано

29.

Лаврентьева Екатерина Сергеевна

Сдано

30.

Ломанцева Екатерина Владимировна

Сдано

31.

Магомедова Луиза Камиловна

Сдано

32.

Мадаев Джамбулат Джунаидович

Сдано

33.

Мальцева Виктория Андреевна

Сдано

34.

Манжиева Оксана Бейсовна

Сдано

35.

Маркарян Рузанна Сейрановна

Сдано

36.

Мениязова Ульбике Батирмурзаевна

Сдано

37.

Мушаева Лидия Николаевна

Сдано

38.

Облачевская Елена Викторовна

Сдано

39.

Оганесян Лидия Вирабовна

Сдано

40.

Орлова Любовь Сергеевна

Сдано

41.

Петросян Ромела Ашотовна

Сдано

42.

Пилосян Кристина Мергеловна

Сдано

43.

Рамазанова Алина Самигуллаевна

Сдано

44.

Ржевская Алена Валентиновна

Сдано

45.

Рослякова Ирина Викторовна

Сдано

46.

Руденко Байрта Николаевна

Сдано

47.

Руденко Лидия Олеговна

Сдано

48.

Рыбалко Ирина Александровна

Сдано

49.

Самарина Светлана Васильевна

Сдано

50.

Санчирова Надежда Борисовна

Сдано

51.

Сойма Ирина Александровна

Сдано

52.

Супрунюк Марина Викторовна

Сдано

53.

Сушкова Алина Владимировна

Сдано

54.

Хайчиева Занда Анатольевна

Сдано

55.

Цапкова Светлана Владимировна

Сдано

56.

Чижова Екатерина Валерьевна

Сдано

57.

Чугункина Саглара Юрьевна

Сдано

58.

Швабская Ольга Александровна

Сдано

59.

Шеина Кристина Владимировна

Сдано

60.

Элесханова Азиза Арсламбековна

Сдано

61.

Азаренко Виктория Викторовна

Не сдано

62.

Неверова Екатерина Сергеевна

Не сдано

63.

Чомаева Мариям Заурбековна

Не сдано

64.

Борискова Татьяна Александровна

Не сдано

65.

Джуган Наталья Александровна

Не сдано

66.

Трофимова Алина Андреевна

Не сдано

67.

Сысоева Анастасия Николаевна

Не сдано

68.

Хатуева Макка Ибрагимовна

Не сдано

69.

Джанкезова Лейла Расуловна

Не сдано

70.

Буцанова Светлана Владимировна

Не сдано

71.

Логвиненко Анна Ивановна

Не сдано

72.

Байбекова Зухра Насыровна

Не сдано

73.

Миндеева Александра Джабмаевна

Не сдано

74.

Долгатова Заира Арслановна

Не сдано

75.

Лиджиева Евгения Мингтеновна

Не сдано

76.

Бухалдаева Мария Юрьевна

Не сдано

77.

Антонян Карина Августиновна

Не сдано

78.

Куцко Юлия Алексеевна

Не сдано

79.

Емельянова Виктория Викторовна

Не сдано

80.

Буравицкий Борис Борисович

Не сдано

81.

Багирян Сюзанна Санасаровна

Не сдано

82.

Делимханова Залина Сайд- Хасановна

Не сдано

83.

Сипалова Инна Александровна

Не сдано

84.

Рыбалкина Галина Александровна

Не сдано

85.

Байчорова Алимат Хасановна

Не сдано

86.

Айбазова Анжелика Артуровна

Не сдано

87.

Хубиева Лаурита Солтанбиевна

Не сдано

88.

Легашова Яна Дмитриевна

Не сдано

89.

Груздева Екатерина Сергеевна

Не сдано

90.

Шабанова Ольга Вячеславовна

Не сдано

91.

Бабаджанян Гаяне Самсоновна

Не сдано

92.

Чамсадинова Анисат Магомедрасуловна

Не сдано

93.

Гапонов Никита Юрьевич

Не сдано

94.

Погодаева Елена Юрьевна

Не сдано

95.

Волошина Алена Павловна

Не сдано

96.

Думенко Елена Владимировна

Не сдано

97.

Койчуева Лейла Хусеевна

Не сдано

98.

Айдарукова Милана Казимовна

Не сдано

99.

Алиева Саида Магомедкамилевна

Не сдано

100.

Русскова Екатерина Сергеевна

Не сдано

101.

Кабардаева Фарида Муратовна

Не сдано

102.

Саадуллаева Сабият Магомедовна

Не сдано

103.

Темирбулатов Рашид Хусейнович

Не сдано

104.

Ашуров Турал Махирович

Не сдано

105.

Мятина Виктория Александровна

Не сдано

106.

Вахненко Анастасия Николаевна

Не сдано

107.

Погосян Мария Юрьевна

Не сдано

108.

Попова Изабелла Эдуардовна

Не сдано

109.

Дудкина Светлана Сергеевна

Не сдано

110.

Чистякова Виктория Александровна

Не сдано

111.

Сень Елена Васильевна

Не сдано

112.

Лобанова Елена Сергеевна

Не сдано

113.

Бадалян Зарвард Арташовна

Не сдано

114.

Балозян Юлия Васильевна

Не сдано

115.

Березуцкая Инна Аатольевна

Не сдано

116.

Оникиец Анастасия Михайловна

Не сдано

 

Лечебное дело. Тестирование. Пересдача №1

№ п/п

Ф.И.О.

Решение

1.

Аносова Виктория Эдуардовна

Сдано

2.

Ирисханова Залина Гаджиевна

Сдано

3.

Конищева Ксения Александровна

Сдано

4.

Кулакова Виолетта Сергеевна

Сдано

5.

Мамурова Сайлав Эрадильевна

Сдано

6.

Приймак Диана Владимировна

Не сдано

7.

Стрельченко Анна Анатольевна

Не сдано

8.

Алиева Хамис Исаевна

Не сдано

9.

Кущ Никита Евгеньевич

Не сдано

Лабораторная диагностика. Тестирование. Пересдача №1

№ п/п

Ф.И.О.

Решение

1.

Адыя Сайзана Севээновна

Сдано

2.

Ворона Марина Сергеевна

Сдано

3.

Губская Анастасия Николаевна

Сдано

4.

Хамирзаева Наида Абдулхаликовна

Сдано

Стоматология ортопедическая. Тестирование. Пересдача №1

№ п/п

Ф.И.О.

Решение

1.

Бекух Суанда Аскеровна

Сдано

2.

Дудаев Асхаб Исаевич

Сдано

3.

Жердев Дмитрий Сергеевич

Сдано

4.

Музаев Юсуп Шомсудиевич

Сдано

5.

Мусаитов Адам Зайндиевич

Сдано

6.

Смолина Мария Вячеславовна

Сдано

7.

Телиева Лилия Анатольевна

Сдано

8.

Бутенко Инна Сергеевна

Не сдано

9.

Ковалева Валерия Владимировна

Не сдано

10.

Смирнов Григорий Иванович

Не сдано

11.

Баширов Хамзат Мамедович

Не сдано

12.

Борлаков Халит Магометович

Не сдано

13.

Алисултанов Рашид Гусенович

Не сдано

14.

Аванесян Валерий Ваганович

Не сдано

15.

Бехтурдыева Залина Маратовна

Не сдано

16.

Джульпаев Умар Мажидович

Не сдано

17.

Шахведов Бахтияр Шахбалаевич

Не сдано

18.

Магомадов Дауд Исраилович

Не сдано

19.

Каримов Абдулкарим Магомедович

Не сдано

20.

Божко Анастасия Михайловна

Не сдано

21.

Уткина Мария Павловна

Не сдано

22.

Джейранов Анастас Бениаминович

Не сдано

23.

Джабаев Турпал-Али Хасайнович

Не сдано

24.

Графский Максим Евгеньевич

Не сдано

25.

Гарибян Армен Владимирович

Не сдано

26.

Мурзин Егор Геннадьевич

Не сдано

27.

Закирова Эльвира Ильдаровна

Не сдано

28.

Онищенко Даниил Юрьевич

Не сдано

29.

Тодорова Алина Сергеевна

Не сдано

30.

Каяев Расул Рамазанович

Не сдано

31.

Амшоков Азамат Альбертович

Не сдано

32.

Туркав Рашид Казбекович

Не сдано

33.

Периханян Валерий Артурович

Не сдано

34.

Расулов Ресул Русланович

Не сдано

35.

Саакян Арсен Акопович

Не сдано

Акушерское дело. Тестирование. Пересдача №1

№ п/п

Ф.И.О.

Решение

1.

Алиева Наргиз Мурадовна

Сдано

2.

Анджеловски София Младеновна

Сдано

3.

Бачукина Валерия Ивановна

Сдано

4.

Вехова Елена Геннадьевна

Сдано

5.

Гайсунова Рукият Магомедовна

Сдано

6.

Динмухамбетова Яна Ринатовна

Сдано

7.

Киреева Виктория Николаевна

Сдано

8.

Кириченко Татьяна Дмитриевна

Сдано

9.

Курбанова Муслимат Джамалитдиновна

Сдано

10.

Магомедова Айшат Магомедовна

Сдано

11.

Осиянова Любовь Сергеевна

Сдано

12.

Ракова Наталья Сергеевна

Сдано

13.

Юсупова Карина Вахаевна

Не сдано

14.

Стрельцова Алина Сергеевна

Не сдано

15.

Калякина Ангелина Александровна

Не сдано

16.

Эзболатова Асиль Арсланбековна

Не сдано

17.

Гильманова Лейла Собировна

Не сдано

18.

Вейде Виктория Владимировна

Не сдано

19.

Пирмагомедова Перзиман Тажутдиновна

Не сдано

20.

Мещерякова Ксения Игоревна

Не сдано

21.

Саркисян Эмма Рудиковна

Не сдано

22.

Тавакалова Илона Даниэлевна

Не сдано

23.

Ткач Алла Сергеевна

Не сдано

24.

Рябуха Кристина Юрьевна

Не сдано

25.

Бабина Валерия Андреевна

Не сдано

26.

Гаджижалилова Ирина Гаджижалиловна

Не сдано

27.

Штанова Валерия Антоновна

Не сдано

28.

Мирзаалиева Аминат Ризвановна

Не сдано

29.

Сидорова Каролина Геннадьевна

Не сдано

 

Сестринское дело. Тестирование. Пересдача №1

№ п/п

Ф.И.О.

Решение

1.

Брусенцова Яна Андреевна

Сдано

2.

Гожая Любовь Викторовна

Сдано

3.

Елецкая Татьяна Александровна

Сдано

4.

Карелина Эвелина Виниаминовна

Сдано

5.

Кирпиченко Ольга Викторовна

Сдано

6.

Койлубаева Залина Расульевна

Сдано

7.

Лебедкова Карина Николаевна

Сдано

8.

Мироненко Оксана Владимировна

Сдано

9.

Носенко Елена Викторовна

Сдано

10.

Подколзина Марина Геннадьевна

Сдано

11.

Порублева Оксана Михайловна

Сдано

12.

Пчеленцова Анна Андреевна

Сдано

13.

Скукина Татьяна Витальевна

Сдано

14.

Соколова Оксана Александровна

Сдано

15.

Солдатенко Ксения Сергеевна

Сдано

16.

Черномордова Елена Юрьевна

Сдано

17.

Краснова Олеся Александровна

Не сдано

18.

Мальсагова Лида Темуровна

Не сдано

19.

Бондаренко Анна Владимировна

Не сдано

20.

Попова Зарема Хусиновна

Не сдано

21.

Еськова Лариса Юрьевна

Не сдано

22.

Багандалиева Разият Хизбулаевна

Не сдано

23.

Яблоновская Екатерина Михайловна

Не сдано

24.

Фатнева Карина Сергеевна

Не сдано

25.

Шевякина Анастасия Юрьевна

Не сдано

26.

Лукьянцева Полина Викторовна

Не сдано

27.

Мухамедова Алина Бектимировна

Не сдано

28.

Мальцева Дарья Алексеевна

Не сдано

29.

Ланина Екатерина Евгеньевна

Не сдано

30.

Пономарева Евгения Ивановна

Не сдано

31.

Казьмина Елизавета Александровна

Не сдано

32.

Долбня Екатерина Сергеевна

Не сдано

33.

Ковтун Алёна Викторовна

Не сдано

34.

Самолюк Кристина Николаевна

Не сдано

35.

Петракова Елена Викторовна

Не сдано

36.

Бондарева Надежда Владимировна

Не сдано

37.

Карнаухов Станислав Иванович

Не сдано

38.

Балыдин Даниил Андреевич

Не сдано

39.

Абдулаева Асият Абдулаевна

Не сдано

40.

Прудкова Наталья Александровна

Не сдано

41.

Кальченко Валентина Геннадьевна

Не сдано

42.

Гринько Виталий Павлович

Не сдано

43.

Брежнева Марина Александровна

Не сдано

44.

Новикова Дарья Владимировна

Не сдано

45.

Гусева Кристина Сергеевна

Не сдано

46.

Киселева Лилия Олеговна

Не сдано

47.

Келишов Камил Шахбазович

Не сдано

48.

Меснянкина Валерия Романовна

Не сдано

49.

Шерефитдинова Лиана Вадимовна

Не сдано

50.

Федорова Валерия Александровна

Не сдано

51.

Мазурина Алина Александровна

Не сдано

52.

Юсупова Несипхан Шихмердановна

Не сдано

53.

Коломойцова Дарья Андреевна

Не сдано

54.

Пашаева Саният Абдулкеримовна

Не сдано

55.

Абдулмеджидова Цибац Магомедрасуловна

Не сдано

56.

Бахмудова Зухра Шариповна

Не сдано

57.

Алишихова Зульфия Исаевна

Не сдано

58.

Багомедова Патимат Зайнулиновна

Не сдано

59.

Гордечук Марина Александровна

Не сдано

60.

Куськов Игорь Сергеевич

Не сдано

61.

Гисцева Светлана Александровна

Не сдано

62.

Коломийцева Екатерина Владимировна

Не сдано

63.

Аксенич Любовь Владимировна

Не сдано

64.

Рузмиткина Лилия Анатольевна

Не сдано

65.

Пурисова Екатрина Васильевна

Не сдано

66.

Касторная Елизавета Андреевна

Не сдано

67.

Анциборова Анастасия Владимировна

Не сдано

68.

Сальникова Анна Викторовна

Не сдано

69.

Дерипаско Юлия Вячеславовна

Не сдано

70.

Нестеренко Людмила Викторовна

Не сдано

71.

Воронько Ирина Андреевна

Не сдано

72.

Арсельгова Макка Салмановна

Не сдано

 

Лечебное дело. Тестирование. Пересдача №1

№ п/п

Ф.И.О.

Решение

1.

Ахмедов Микаил Исроилович

Сдано

2.

Боброва Юлия Султановна

Сдано

3.

Вздыхалко Евгений Александрович

Сдано

4.

Ковяшников Андрей Николаевич

Сдано

5.

Моллачиев Тимур Айдынович

Сдано

6.

Мамурова Сайлав Эрадильевна

Не сдано

7.

Кулакова Виолетта Сергеевна

Не сдано

8.

Приймак Диана Владимировна

Не сдано

9.

Конищева Ксения Александровна

Не сдано

10.

Ирисханова Залина Гаджиевна

Не сдано

11.

Аносова Виктория Эдуардовна

Не сдано

12.

Стрельченко Анна Анатольевна

Не сдано

13.

Алиева Хамис Исаевна

Не сдано

14.

Кущ Никита Евгеньевич

Не сдано

 

Лабораторная диагностика. Тестирование.

№ п/п

Ф.И.О.

Решение

1.

Берлина Надежда Сергеевна

Сдано

2.

Колодина Марина Васильевна

Сдано

3.

Адыя Сайзана Севээновна

Не сдано

4.

Ворона Марина Сергеевна

Не сдано

5.

Губская Анастасия Николаевна

Не сдано

6.

Хамирзаева Наида Абдулхаликовна

Не сдано

Стоматология профилактическая. Тестирование.

№ п/п

Ф.И.О.

Решение

1.

Арсиенко Елена Николаевна

Сдано

2.

Войтов Дмитрий Сергеевич

Сдано

Стоматология ортопедическая. Тестирование.

№ п/п

Ф.И.О.

Решение

1.

Алиева Хаяла Шахмар Кызы

Сдано

2.

Бабаян Артак Вячеславович

Сдано

3.

Гулян Самвел Артурович

Сдано

4.

Ибрагимов Шамиль Абдулаевич

Сдано

5.

Иголкина Екатерина Алексеевна

Сдано

6.

Козлов Алексей Анатольевич

Сдано

7.

Малхасян Эмиль Тигранович

Сдано

8.

Папикян Аршак Армени

Сдано

9.

Хачатрян Армен Ашхарикович

Сдано

10.

Шинкарев Евгений Сергеевич

Сдано

11.

Шихмурадов Ярахмед Зубарович

Сдано

12.

Шкодрина Анастасия Витальевна

Сдано

13.

Юнанидзе Юхан Борисович

Сдано

14.

Ковалева Валерия Владимировна

Не сдано

15.

Мурзин Егор Геннадьевич

Не сдано

16.

Телиева Лилия Анатольевна

Не сдано

17.

Закирова Эльвира Ильдаровна

Не сдано

18.

Тодорова Алина Сергеевна

Не сдано

19.

Магомадов Дауд Исраилович

Не сдано

20.

Туркав Рашид Казбекович

Не сдано

21.

Мусаитов Адам Зайндиевич

Не сдано

22.

Гарибян Армен Владимирович

Не сдано

23.

Саакян Арсен Акопович

Не сдано

24.

Алисултанов Рашид Гусенович

Не сдано

25.

Музаев Юсуп Шомсудиевич

Не сдано

26.

Смолина Мария Вячеславовна

Не сдано

27.

Борлаков Халит Магометович

Не сдано

28.

Дудаев Асхаб Исаевич

Не сдано

29.

Смирнов Григорий Иванович

Не сдано

30.

Шахведов Бахтияр Шахбалаевич

Не сдано

31.

Аванесян Валерий Ваганович

Не сдано

32.

Каяев Расул Рамазанович

Не сдано

33.

Каримов Абдулкарим Магомедович

Не сдано

34.

Баширов Хамзат Мамедович

Не сдано

35.

Джейранов Анастас Бениаминович

Не сдано

36.

Онищенко Даниил Юрьевич

Не сдано

37.

Амшоков Азамат Альбертович

Не сдано

38.

Бекух Суанда Аскеровна

Не сдано

39.

Джульпаев Умар Мажидович

Не сдано

40.

Жердев Дмитрий Сергеевич

Не сдано

41.

Бехтурдыева Залина Маратовна

Не сдано

42.

Графский Максим Евгеньевич

Не сдано

43.

Джабаев Турпал-Али Хасайнович

Не сдано

44.

Уткина Мария Павловна

Не сдано

45.

Периханян Валерий Артурович

Не сдано

46.

Расулов Ресул Русланович

Не сдано

47.

Бутенко Инна Сергеевна

Не сдано

48.

Божко Анастасия Михайловна

Не сдано

Акушерское дело. Тестирование.

№ п/п

Ф.И.О.

Решение

1.

Аджикеримова Саида Кайрадиновна

Сдано

2.

Величко Дарья Сергеевна

Сдано

3.

Ворсина Виктория Алексеевна

Сдано

4.

Гаджибекова Эльвира Арифовна

Сдано

5.

Гарамова Алина Витальевна

Сдано

6.

Джаббарова Аннабет Бахадуровна

Сдано

7.

Долбина Нина Олеговна

Сдано

8.

Евко Виктория Викторовна

Сдано

9.

Енина Людмила Сергеевна

Сдано

10.

Жирнова Наталья Александровна

Сдано

11.

Зиновьева Татьяна Александровна

Сдано

12.

Золатарёва Олеся Владимировна

Сдано

13.

Ибрагимова Лейла Шамсадин Кызы

Сдано

14.

Ильинова Елена Анатольевна

Сдано

15.

Колесникова Анастасия Александровна

Сдано

16.

Кочкарова Лилия Умаровна

Сдано

17.

Кутепов Юрий Викторович

Сдано

18.

Ледовская Надежда Сергеевна

Сдано

19.

Маликова Диана Алексеевна

Сдано

20.

Марданян Регина Паркевовна

Сдано

21.

Ниязова Альбина Халисовна

Сдано

22.

Османова Хамис Османовна

Сдано

23.

Осташкова Анастасия Павловна

Сдано

24.

Роженко Ирина Геннадьевна

Сдано

25.

Рыбалко Наталья Владимировна

Сдано

26.

Фирсова Юлия Дмитриевна

Сдано

27.

Цыркова Яна Васильевна

Сдано

28.

Швыдкова Светлана Александровна

Сдано

29.

Юнусова Зайнаб Шамилевна

Сдано

30.

Вехова Елена Геннадьевна

Не сдано

31.

Юсупова Карина Вахаевна

Не сдано

32.

Анджеловски София Младеновна

Не сдано

33.

Сидорова Каролина Геннадьевна

Не сдано

34.

Ткач Алла Сергеевна

Не сдано

35.

Осиянова Любовь Сергеевна

Не сдано

36.

Бачукина Валерия Ивановна

Не сдано

37.

Рябуха Кристина Юрьевна

Не сдано

38.

Мещерякова Ксения Игоревна

Не сдано

39.

Кириченко Татьяна Дмитриевна

Не сдано

40.

Гайсунова Рукият Магомедовна

Не сдано

41.

Саркисян Эмма Рудиковна

Не сдано

42.

Алиева Наргиз Мурадовна

Не сдано

43.

Ракова Наталья Сергеевна

Не сдано

44.

Киреева Виктория Николаевна

Не сдано

45.

Мирзаалиева Аминат Ризвановна

Не сдано

46.

Эзболатова Асиль Арсланбековна

Не сдано

47.

Бабина Валерия Андреевна

Не сдано

48.

Калякина Ангелина Александровна

Не сдано

49.

Курбанова Муслимат Джамалитдиновна

Не сдано

50.

Магомедова Айшат Магомедовна

Не сдано

51.

Гильманова Лейла Собировна

Не сдано

52.

Гаджижалилова Ирина Гаджижалиловна

Не сдано

53.

Вейде Виктория Владимировна

Не сдано

54.

Штанова Валерия Антоновна

Не сдано

55.

Стрельцова Алина Сергеевна

Не сдано

56.

Тавакалова Илона Даниэлевна

Не сдано

57.

Пирмагомедова Перзиман Тажутдиновна

Не сдано

58.

Динмухамбетова Яна Ринатовна

Не сдано

Фармация. Тестирование.

№ п/п

Ф.И.О.

Решение

1.

Агаева Сюльгюжат Зубаиловна

Сдано

2.

Алтунян Сабрина Артуровна

Сдано

3.

Андронова Дарья Александровна

Сдано

4.

Бабаян Лаура Араиковна

Сдано

5.

Багдасарова София Дмитриевна

Сдано

6.

Байрамукова Аминат Ниязбиевна

Сдано

7.

Баранова Евгения Юрьевна

Сдано

8.

Барсегян Анна Григорьевна

Сдано

9.

Барсегян Лаура Арменовна

Сдано

10.

Близнюк Эльвира Адамовна

Сдано

11.

Бочарникова Алина Михайловна

Сдано

12.

Витюк Юлия Александровна

Сдано

13.

Владимирова Анжела Алексеевна

Сдано

14.

Герасименко Екатерина Юрьевна

Сдано

15.

Голубко Наталья Алексеевна

Сдано

16.

Горетова Евгения Александровна

Сдано

17.

Горюнова Виктория Алексеевна

Сдано

18.

Джанибекова Зульфия Курманбиевна

Сдано

19.

Джемакулова Луиза Рашидовна

Сдано

20.

Донских Екатерина Юрьевна

Сдано

21.

Евсеева Светлана Владимировна

Сдано

22.

Жукова Ольга Алексеевна

Сдано

23.

Золотухина Елена Николаевна

Сдано

24.

Зуева Лариса Викторовна

Сдано

25.

Зуева Татьяна Владимировна

Сдано

26.

Идрисова Фикрия Памировна

Сдано

27.

Капитонова Серафима Сергеевна

Сдано

28.

Каппушева Мариям Исмагиловна

Сдано

29.

Карасова Фатима Халиловна

Сдано

30.

Касьминова Анжела Александровна

Сдано

31.

Кельбиханова Медина Хейберовна

Сдано

32.

Кокшеева Адия Алимжановна

Сдано

33.

Королёва Элла Петровна

Сдано

34.

Ледяева Виктория Алексеевна

Сдано

35.

Лиджи-Горяева Айса Сергеевна

Сдано

36.

Литвинова Ксения Петровна

Сдано

37.

Ломинога Ольга Васильевна

Сдано

38.

Луцева Инна Александровна

Сдано

39.

Макарян Сильва Юрьевна

Сдано

40.

Мамедова Фирдас Хасановна

Сдано

41.

Мамедова Эльнара Камаловна

Сдано

42.

Мартыненко Галина Владимировна

Сдано

43.

Матаева Хаишат Каншобиевна

Сдано

44.

Мирошникова Маргарита Сергеевна

Сдано

45.

Мишкович Ольга Николаевна

Сдано

46.

Мутляева Евгения Викторовна

Сдано

47.

Осипян Кристина Владимировна

Сдано

48.

Остапова Екатерина Андреевна

Сдано

49.

Пархоменко Инна Александровна

Сдано

50.

Саакян Лусинэ Араевна

Сдано

51.

Сардарян Нелли Семеновна

Сдано

52.

Сергиенко Яна Александровна

Сдано

53.

Соколянская Анастасия Александровна

Сдано

54.

Тимошина Ольга Юрьевна

Сдано

55.

Тихонова Диана Юрьевна

Сдано

56.

Тохчукова Таиса Хусейновна

Сдано

57.

Трушина Анастасия Ивановна

Сдано

58.

Хубиева Залина Аликовна

Сдано

59.

Хубиева Мариям Асланбиевна

Сдано

60.

Чапурина Елена Юрьевна

Сдано

61.

Чернышова Марина Алексеевна

Сдано

62.

Черняева Татьяна Сергеевна

Сдано

63.

Шабанова Наталья Александровна

Сдано

64.

Шаламова Галина Андреевна

Сдано

65.

Шашикян Маргарита Мхитаровна

Сдано

66.

Шидакова Марина Хызырова

Сдано

67.

Шишкова Светлана Александровна

Сдано

68.

Эм Валерий Юрьевич

Сдано

69.

Юхно Галина Николаевна

Сдано

70.

Чугункина Саглара Юрьевна

Не сдано

71.

Ашуров Турал Махирович

Не сдано

72.

Чистякова Виктория Александровна

Не сдано

73.

Ерохина Наталья Владимировна

Не сдано

74.

Сень Елена Васильевна

Не сдано

75.

Волобуева Валерия Романовна

Не сдано

76.

Цапкова Светлана Владимировна

Не сдано

77.

Рослякова Ирина Викторовна

Не сдано

78.

Кожина Елена Николаевна

Не сдано

79.

Байрамукова Радимхан Магометовна

Не сдано

80.

Самарина Светлана Васильевна

Не сдано

81.

Борискова Татьяна Александровна

Не сдано

82.

Квашина Татьяна Александровна

Не сдано

83.

Сысоева Анастасия Николаевна

Не сдано

84.

Оганесян Лидия Вирабовна

Не сдано

85.

Неверова Екатерина Сергеевна

Не сдано

86.

Антонян Карина Августиновна

Не сдано

87.

Лаврентьева Екатерина Сергеевна

Не сдано

88.

Рыбалкина Галина Александровна

Не сдано

89.

Сипалова Инна Александровна

Не сдано

90.

Гапонов Никита Юрьевич

Не сдано

91.

Бухалдаева Мария Юрьевна

Не сдано

92.

Шеина Кристина Владимировна

Не сдано

93.

Чижова Екатерина Валерьевна

Не сдано

94.

Мальцева Виктория Андреевна

Не сдано

95.

Думенко Елена Владимировна

Не сдано

96.

Кононова Дарья Владимировна

Не сдано

97.

Санчирова Надежда Борисовна

Не сдано

98.

Горяева Анастасия Юрьевна

Не сдано

99.

Облачевская Елена Викторовна

Не сдано

100.

Орлова Любовь Сергеевна

Не сдано

101.

Еремян Изольда Захариевна

Не сдано

102.

Погодаева Елена Юрьевна

Не сдано

103.

Мушаева Лидия Николаевна

Не сдано

104.

Ржевская Алена Валентиновна

Не сдано

105.

Сойма Ирина Александровна

Не сдано

106.

Байбекова Зухра Насыровна

Не сдано

107.

Хайчиева Занда Анатольевна

Не сдано

108.

Руденко Лидия Олеговна

Не сдано

109.

Буцанова Светлана Владимировна

Не сдано

110.

Пилосян Кристина Мергеловна

Не сдано

111.

Кузема Юлия Владимировна

Не сдано

112.

Долгопятова Ольга Александровна

Не сдано

113.

Сушкова Алина Владимировна

Не сдано

114.

Мениязова Ульбике Батирмурзаевна

Не сдано

115.

Алиева Саида Магомедкамилевна

Не сдано

116.

Апаназиди Елена Станиславовна

Не сдано

117.

Трофимова Алина Андреевна

Не сдано

118.

Куцко Юлия Алексеевна

Не сдано

119.

Логвиненко Анна Ивановна

Не сдано

120.

Саадуллаева Сабият Магомедовна

Не сдано

121.

Коваленко Александра Александровна

Не сдано

122.

Кикеева Данара Леонидовна

Не сдано

123.

Руденко Байрта Николаевна

Не сдано

124.

Ерошенко Мила Юрьевна

Не сдано

125.

Дадаян Гаянэ Гариковна

Не сдано

126.

Рыбалко Ирина Александровна

Не сдано

127.

Буравицкий Борис Борисович

Не сдано

128.

Миндеева Александра Джабмаевна

Не сдано

129.

Маркарян Рузанна Сейрановна

Не сдано

130.

Джанкезова Лейла Расуловна

Не сдано

131.

Магомедова Луиза Камиловна

Не сдано

132.

Элесханова Азиза Арсламбековна

Не сдано

133.

Вдовыдченко Надежда Петровна

Не сдано

134.

Груздева Екатерина Сергеевна

Не сдано

135.

Емельянова Виктория Викторовна

Не сдано

136.

Березуцкая Инна Аатольевна

Не сдано

137.

Бадушева Булгун Юрьевна

Не сдано

138.

Долгатова Заира Арслановна

Не сдано

139.

Козьменко Надежда Викторовна

Не сдано

140.

Лиджиева Евгения Мингтеновна

Не сдано

141.

Чомаева Мариям Заурбековна

Не сдано

142.

Вахненко Анастасия Николаевна

Не сдано

143.

Григорян Регина Рафаэловна

Не сдано

144.

Швабская Ольга Александровна

Не сдано

145.

Аксененко Светлана Викторовна

Не сдано

146.

Золотухина Валерия Владимировна

Не сдано

147.

Крючихина Александра Сергеевна

Не сдано

148.

Хатуева Макка Ибрагимовна

Не сдано

149.

Косова Анна Александровна

Не сдано

150.

Айдарукова Милана Казимовна

Не сдано

151.

Легашова Яна Дмитриевна

Не сдано

152.

Делимханова Залина Сайд- Хасановна

Не сдано

153.

Алиева Райила Илмдоровна

Не сдано

154.

Рамазанова Алина Самигуллаевна

Не сдано

155.

Петросян Ромела Ашотовна

Не сдано

156.

Темирбулатов Рашид Хусейнович

Не сдано

157.

Князева Наталья Федоровна

Не сдано

158.

Попова Изабелла Эдуардовна

Не сдано

159.

Айбазова Зулий Шакмановна

Не сдано

160.

Волошина Алена Павловна

Не сдано

161.

Бадалян Зарвард Арташовна

Не сдано

162.

Манжиева Оксана Бейсовна

Не сдано

163.

Алиев Халил Камалович

Не сдано

164.

Русскова Екатерина Сергеевна

Не сдано

165.

Оникиец Анастасия Михайловна

Не сдано

166.

Балозян Юлия Васильевна

Не сдано

167.

Мадаев Джамбулат Джунаидович

Не сдано

168.

Койчуева Лейла Хусеевна

Не сдано

169.

Ломанцева Екатерина Владимировна

Не сдано

170.

Гасанова Алина Надиршаховна

Не сдано

171.

Погосян Мария Юрьевна

Не сдано

172.

Бабаджанян Гаяне Самсоновна

Не сдано

173.

Чамсадинова Анисат Магомедрасуловна

Не сдано

174.

Лобанова Елена Сергеевна

Не сдано

175.

Азаренко Виктория Викторовна

Не сдано

176.

Шабанова Ольга Вячеславовна

Не сдано

177.

Айбазова Анжелика Артуровна

Не сдано

178.

Хубиева Лаурита Солтанбиевна

Не сдано

179.

Байчорова Алимат Хасановна

Не сдано

180.

Кабардаева Фарида Муратовна

Не сдано

181.

Джуган Наталья Александровна

Не сдано

182.

Мятина Виктория Александровна

Не сдано

183.

Багирян Сюзанна Санасаровна

Не сдано

184.

Дудкина Светлана Сергеевна

Не сдано

185.

Супрунюк Марина Викторовна

Не сдано

 

Сестринское дело. Тестирование.

№ п/п

Ф.И.О.

Решение

1.

Абдуллаева Яна Ивановна

Сдано

2.

Аванесян Нонна Эдуардовна

Сдано

3.

Аганова Нина Сергеевна

Сдано

4.

Алибекова Райганат Абдухаликовна

Сдано

5.

Алишейхова Муминат Рустамовна

Сдано

6.

Анисимова Елена Александровна

Сдано

7.

Антипова Елизавета Владимировна

Сдано

8.

Апаршева Алена Леонидовна

Сдано

9.

Асланова Зарема Аслановна

Сдано

10.

Бабичева Татьяна Ивановна

Сдано

11.

Бакшаева Виктория Александровна

Сдано

12.

Балакший Оксана Сергеевна

Сдано

13.

Бережная Ирина Викторовна

Сдано

14.

Бережная Ирина Петровна

Сдано

15.

Брыкалова Елена Алексеевна

Сдано

16.

Бутакова Анастасия Григорьевна

Сдано

17.

Валиева Алина Абесаломовна

Сдано

18.

Васильев Алексей Анатольевич

Сдано

19.

Гаджиисмаилова Саида Абдулгаджиевна

Сдано

20.

Газарян Анастасия Александровна

Сдано

21.

Гамзатова Хадижат Аббасовна

Сдано

22.

Герасимова Мария Петровна

Сдано

23.

Гожая Варвара Викторовна

Сдано

24.

Головко Анна Юрьевна

Сдано

25.

Григоренко Алена Сергеевна

Сдано

26.

Гричановская Александра Владимировна

Сдано

27.

Дановская Валерия Вячеславовна

Сдано

28.

Денисенко Александра Ниловна

Сдано

29.

Дикарева Анастасия Алексеевна

Сдано

30.

Загирова Кристина Магарамовна

Сдано

31.

Заречанская Елена Владимировна

Сдано

32.

Затонская Ольга Михайловна

Сдано

33.

Ибрагимова Эльмира Бигалиевна

Сдано

34.

Ильинова Ирина Геннадьевна

Сдано

35.

Ифантиди Светлана Викторовна

Сдано

36.

Каменева Анна Валерьевна

Сдано

37.

Картушина Диана Романовна

Сдано

38.

Коняхина Оксана Викторовна

Сдано

39.

Костянская Анна Александровна

Сдано

40.

Крылова Антонина Анатольевна

Сдано

41.

Кузьмина Инна Александровна

Сдано

42.

Макарова Алина Викторовна

Сдано

43.

Макарова Наталья Геннадьевна

Сдано

44.

Маликова Роза Агдановна

Сдано

45.

Мануйлова Ирина Алексеевна

Сдано

46.

Матвеева Людмила Николаевна

Сдано

47.

Махмутова Радмила Мавлембердиевна

Сдано

48.

Москвитина Вера Николаевна

Сдано

49.

Муртузалиева Валентина Муртузалиевна

Сдано

50.

Омарова Изумруд Умалатовна

Сдано

51.

Охремчук Екатерина Андреевна

Сдано

52.

Пасечник Татьяна Михайловна

Сдано

53.

Перекрестова Ангелина Сергеевна

Сдано

54.

Попова Екатерина Витальевна

Сдано

55.

Приступа Валентина Евгеньевна

Сдано

56.

Расько Юлия Юрьевна

Сдано

57.

Романова Дарья Сергеевна

Сдано

58.

Савкатова Сурия Расуловна

Сдано

59.

Садыкова Анна Анатольевна

Сдано

60.

Салеева Ева Рафиковна

Сдано

61.

Самодурова Анастасия Ивановна

Сдано

62.

Самохина Юлия Сергеевна

Сдано

63.

Седова Юлия Николаевна

Сдано

64.

Серебряникова Марина Юрьевна

Сдано

65.

Серяк Юлия Владимировна

Сдано

66.

Скоробогатых Александр Леонидович

Сдано

67.

Сопельняк Наталья Анатольевна

Сдано

68.

Сухарева Ирина Геннадьевна

Сдано

69.

Татаринцева Майя Сергеевна

Сдано

70.

Тютин Даниил Сергеевич

Сдано

71.

Халайцидис Георгий Евстафьевич

Сдано

72.

Хмелевская Инна Алексеевна

Сдано

73.

Чернышова Юлия Юрьевна

Сдано

74.

Шаройко Елена Сергеевна

Сдано

75.

Шаталов Виталий Викторович

Сдано

76.

Швырева Елена Анатольевна

Сдано

77.

Юлина Ольга Николаевна

Сдано

78.

Ягина Светлана Евгеньевна

Сдано

79.

Койлубаева Залина Расульевна

Не сдано

80.

Носенко Елена Викторовна

Не сдано

81.

Подколзина Марина Геннадьевна

Не сдано

82.

Бондаренко Анна Владимировна

Не сдано

83.

Балыдин Даниил Андреевич

Не сдано

84.

Елецкая Татьяна Александровна

Не сдано

85.

Пчеленцова Анна Андреевна

Не сдано

86.

Арсельгова Макка Салмановна

Не сдано

87.

Фатнева Карина Сергеевна

Не сдано

88.

Черномордова Елена Юрьевна

Не сдано

89.

Еськова Лариса Юрьевна

Не сдано

90.

Меснянкина Валерия Романовна

Не сдано

91.

Брусенцова Яна Андреевна

Не сдано

92.

Ковтун Алёна Викторовна

Не сдано

93.

Попова Зарема Хусиновна

Не сдано

94.

Мальсагова Лида Темуровна

Не сдано

95.

Яблоновская Екатерина Михайловна

Не сдано

96.

Мухамедова Алина Бектимировна

Не сдано

97.

Шевякина Анастасия Юрьевна

Не сдано

98.

Петракова Елена Викторовна

Не сдано

99.

Гожая Любовь Викторовна

Не сдано

100.

Соколова Оксана Александровна

Не сдано

101.

Лукьянцева Полина Викторовна

Не сдано

102.

Келишов Камил Шахбазович

Не сдано

103.

Прудкова Наталья Александровна

Не сдано

104.

Солдатенко Ксения Сергеевна

Не сдано

105.

Краснова Олеся Александровна

Не сдано

106.

Бондарева Надежда Владимировна

Не сдано

107.

Пономарева Евгения Ивановна

Не сдано

108.

Юсупова Несипхан Шихмердановна

Не сдано

109.

Гисцева Светлана Александровна

Не сдано

110.

Лебедкова Карина Николаевна

Не сдано

111.

Воронько Ирина Андреевна

Не сдано

112.

Ланина Екатерина Евгеньевна

Не сдано

113.

Пурисова Екатрина Васильевна

Не сдано

114.

Казьмина Елизавета Александровна

Не сдано

115.

Кирпиченко Ольга Викторовна

Не сдано

116.

Мазурина Алина Александровна

Не сдано

117.

Багандалиева Разият Хизбулаевна

Не сдано

118.

Новикова Дарья Владимировна

Не сдано

119.

Гусева Кристина Сергеевна

Не сдано

120.

Багомедова Патимат Зайнулиновна

Не сдано

121.

Алишихова Зульфия Исаевна

Не сдано

122.

Мальцева Дарья Алексеевна

Не сдано

123.

Самолюк Кристина Николаевна

Не сдано

124.

Карнаухов Станислав Иванович

Не сдано

125.

Гринько Виталий Павлович

Не сдано

126.

Анциборова Анастасия Владимировна

Не сдано

127.

Гордечук Марина Александровна

Не сдано

128.

Кальченко Валентина Геннадьевна

Не сдано

129.

Коломойцова Дарья Андреевна

Не сдано

130.

Касторная Елизавета Андреевна

Не сдано

131.

Пашаева Саният Абдулкеримовна

Не сдано

132.

Шерефитдинова Лиана Вадимовна

Не сдано

133.

Абдулаева Асият Абдулаевна

Не сдано

134.

Федорова Валерия Александровна

Не сдано

135.

Долбня Екатерина Сергеевна

Не сдано

136.

Нестеренко Людмила Викторовна

Не сдано

137.

Киселева Лилия Олеговна

Не сдано

138.

Абдулмеджидова Цибац Магомедрасуловна

Не сдано

139.

Скукина Татьяна Витальевна

Не сдано

140.

Бахмудова Зухра Шариповна

Не сдано

141.

Сальникова Анна Викторовна

Не сдано

142.

Порублева Оксана Михайловна

Не сдано

143.

Брежнева Марина Александровна

Не сдано

144.

Дерипаско Юлия Вячеславовна

Не сдано

145.

Мироненко Оксана Владимировна

Не сдано

146.

Куськов Игорь Сергеевич

Не сдано

147.

Коломийцева Екатерина Владимировна

Не сдано

148.

Аксенич Любовь Владимировна

Не сдано

149.

Рузмиткина Лилия Анатольевна

Не сдано

 

Лечебное дело. Тестирование.

№ п/п

Ф.И.О.

Решение

1.

Абакаров Загир Камалутдинович

Сдано

2.

Даудова Шахризат Абдулаевна

Сдано

3.

Кузьменко Дарья Владимировна

Сдано

4.

Кулушев Айтуган Ильясович

Сдано

5.

Литвиенко Антон Владимирович

Сдано

6.

Рзянина Кристина Сергеевна

Сдано

7.

Ручкина Анастасия Алексеевна

Сдано

8.

Скляров Анатолий Александрович

Сдано

9.

Сыроваткина Мария Евгеньевна

Сдано

10.

Ташлыкова Анастасия Александровна

Сдано

11.

Третьякова Анастасия Сергеевна

Сдано

12.

Чупахин Андрей Юрьевич

Сдано

13.

Кулакова Виолетта Сергеевна

Не сдано

14.

Боброва Юлия Султановна

Не сдано

15.

Приймак Диана Владимировна

Не сдано

16.

Вздыхалко Евгений Александрович

Не сдано

17.

Моллачиев Тимур Айдынович

Не сдано

18.

Ковяшников Андрей Николаевич

Не сдано

19.

Мамурова Сайлав Эрадильевна

Не сдано

20.

Кущ Никита Евгеньевич

Не сдано

21.

Алиева Хамис Исаевна

Не сдано

22.

Ахмедов Микаил Исроилович

Не сдано

23.

Аносова Виктория Эдуардовна

Не сдано

24.

Ирисханова Залина Гаджиевна

Не сдано

25.

Стрельченко Анна Анатольевна

Не сдано

26.

Конищева Ксения Александровна

Не сдано